top of page

ĐÓNG GÓP TỪ QUỐC TẾ

Vui lòng chuyển khoản thông qua Quỹ tác động xã hội Australasia Social Impact Foundation (ASIF Foundation):

 • Ngân hàng: Macquarie Bank

 • Tên tài khoản (Account Name): ASIF AUSTRALIA LIMITED

 • ​Mã số ngân hàng (BSB): 182-512  

 • Số tài khoản (Account Number): 970154589

 • BIC/Swift code: MACQAU2SXXX

*Toàn bộ các khoản đóng góp qua ASIF Foundation sẽ được khấu trừ thuế.

Chúng tôi hy vọng Quý nhà hảo tâm có thể cung cấp thông tin email và số điện thoại khi đóng góp, để dự án có thể gửi lời cảm ơn và cập nhập về những tác động, kết quả do Quý vị đã góp phần tạo nên.

Chúng tôi sẽ chỉ công khai thông tin cá nhân/ đơn vị đóng góp cho dự án trên website chính thức khi có sự cho phép.

​XÁC NHẬN TÀI TRỢ

Thông tin liên lạc của bạn đã được ghi nhận.

Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng dự án.

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN MANG ĐẾN
ĐIỀU GÌ CHO CỘNG ĐỒNG

Nuoc sach 3.JPG

Đóng góp của bạn sẽ mang đến nguồn nước sạch cho 150 hộ dân trong 3 năm tiếp theo​.

Đóng góp của bạn sẽ được tài trợ 100% cho các công trình và vật liệu giếng khoan, với tất cả chi phí hành chính và vận hành do ASIF Foundation tài trợ, và chi phí xây dựng trạm nước do cộng đồng thụ hưởng địa phương đóng góp.​

Lay nuoc 7.JPG

GIẾNG SẠCH TRAO BUÔN MANG ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ

ĐÓNG GÓP ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

 • Dự án dựa trên nhu cầu thực tế và thiết yếu

 • Các bên liên quan gồm người dân, chính quyền địa phương, cộng đồng cùng đóng góp và tham gia

TÁC ĐỘNG LÂU DÀI, BỀN VỮNG

 • ​Nhà tài trợ kiểm tra, giám sát thường kỳ

 • Tổ chức địa phương và đại diện người dân tiếp quản, bảo trì

 • Yếu tố môi trường được nghiên cứu, thẩm định bởi cơ quan chuyên môn

TÀI CHÍNH MINH BẠCH

 • Thu chi, giải ngân theo quy trình và được kiểm tra bởi đơn vị kiểm toán độc lập uy tín

 • Quá trình gây quỹ được cập nhập liên tục tại Website​

bottom of page